Portfolio

GALLERY

Deciding to Call Fukuoka Home -

Deciding to Call Fukuoka Home

An article I wrote for Startup City Fukuoka about my decision to work in Fukuoka.